Nederlandse Club Dubai

Hollandse Nieuwe

De Hollandse Nieuwe (HN) is het glossy blad van De Nederlandse Club Dubai vol met nuttige informatie, interviews met Nederlanders in Dubai, columns en verslagen van activiteiten van de Club.

De HN is een onafhankelijke uitgave en is gratis voor alle leden. De HN wordt 7 x per jaar verstuurd. Zowel per e-mail als per post. Zij die het papieren exemplaar niet wensen te ontvangen kunnen dat doorgeven aan de ledenadministratie ncdubaileden@gmail.com.

 

Redactie: Manja van Ast, Henk Zwart, Margriet Marbus

 

Onder onze leden zijn we nog op zoek naar schrijvers voor de Hollandse Nieuwe.

 

Vormgeving: Marget Heurkens

 

Drukwerk: OPPS

 

Correspondentieadres: holl_nieuwe@hotmail.com

 

Advertenties: hnadvertentie@hotmail.com

 

Kopij van de leden is meer dan welkom en kan verzonden worden naar ons e-mailadres.De redactie adviseert voor een artikel (Word) een max. lengte van 2 pagina's inclusief minimaal 2 foto's (tekst per pagina ongeveer 600 woorden).

 

De redactie kan naar eigen inzicht artikelen inkorten, tekstuele wijzigingen aanbrengen en besluiten artikelen wel of niet te plaatsen. Ingezonden artikelen hoeven niet per sé de mening van de redactie te vertegenwoordigen.

 

Deadlines Hollandse Nieuwe 2017:

 

September, November, December